Nastavenie faktúr

Predvolené poznámky k faktúram v danej sekcii

Posledná aktualizácia: 15.01.2024


V BitFakture je možné vytvoriť východiskovú poznámku k faktúram s rôznym obsahom pre jednotlivé oddelenia.

Je potrebné urobiť nasledujúce:

  • prejdite do Nastavenia > Údaje spoločnosti;
  • pomocou ozubeného kolieska stlačte tlačidlo Editovať pri vybranom úseku (alebo začnite vytvárať nový úsek pomocou tlačidla Pridať nový úsek);
  • v časti Predvolené poznámky k faktúram zapíšte obsah podľa vášho výberu;
  • stlačte tlačidlo Uložiť.

Zrzut ekranu 2021 08 22 o 21

Od tejto chvíle sa takýto obsah objaví na každej faktúre vystavenej v rámci tohto oddelenia, teda takýto obsah je možné nastaviť pre každé oddelenie zvlášť.

Do tohto poľa je možné zahrnúť informácie potrebné pre danú spoločnosť alebo užívateľov, ktoré nemajú miesto v iných oknách pri úprave faktúry, napr. dodatočná adresa pobočky spoločnosti, informačná poznámka pre danú skupinu zákazníkov alebo poznámky na základe úkonov z konkrétneho kódu.


 


Späť


Komentáre

Pridať komentár