Konfigurácia programu

Obmedzenie viditeľnosti platieb pre užívateľov

Posledná aktualizácia: 03.05.2024


Pri voľbe Obmedzenie viditeľnosti platieb v záložke Nastavenia > Nastavenia účtu > Konfigurácia > Užívatelia a oprávnenia nebude mať osoba prihlásená do systému so statusom Užívateľ prístup do záložky Platby.


Omezeni viditelnosti plateb

Späť


Komentáre

Pridať komentár