Konfigurácia programu

Automatická aktualizácia nákupných cien na karte produktu

Posledná aktualizácia: 08.11.2023


Pri použití modulu skladov sa môžete rozhodnúť, ako sa budú aktualizovať ceny Vašich produktov.
Môžete si vybrať ručnú aktualizáciu nákupných cien na karte produktu alebo povoliť možnosť, aby sa ceny aktualizovali automaticky s odkazom na dokumenty PZ.

Ak chcete povoliť možnosť automatickej aktualizácie cien, prejdite na karte produktu do Nastavenia > Nastavenia účtu > Konfigurácia > Sklady > Automatická aktualizácia nákupných cien na karte produktu.Všimnite si, že nastavenie má 3 možnosti:
- prázdne pole
- Najstaršie
- Najnovšie


Pokiaľ sa rozhodnete aktualizovať ceny produktov o ten „najnovší“, produkt sa uvedie do stavu s novou nákupnou cenou okamžite a zmení sa aj v karte produktu.
Pokiaľ nastavíte voľbu "najstarší", systém vyberie a zobrazí najstaršiu cenu produktu (podľa frontu FIFO), ktorá bude k dispozícii na skladových vstupných dokladoch (PZ, IP).
Ponechanie prázdneho poľa znamená, že aktualizácia nákupných cien v produktovej karte bude možná iba ručnou úpravou produktovej karty.


Čo viac, voľba tá sa vzťahuje tak na PZ vystavené ručne, ako aj na doklady PZ, ktoré sa automaticky vystavujú pre nákladové faktúry (s možnosťou automaticky vytvárať skladové doklady pre nákladové faktúry).

Späť


Komentáre

Pridať komentár