Hlásenie

Druhy hlásení a diagramov, generovanie hlásení