Konfigurácia programu

Ako priradiť predvolenú daň zákazníkovi?

Posledná aktualizácia: 08.11.2023


V BitFakture je možné priradiť východiskovú daň k zákazníkovi. Vďaka tejto funkcii môžeme zákazníkom ľahko priradiť príslušné sadzby DPH. To umožňuje uložiť do pamäte systému východiskovú daň, ktorá bude platná iba pre daného zákazníka bez ohľadu na to, akú daň priradíme v produktovej karte. Predvolená sadzba na zákazníckej karte prepíše sadzby na karte produktu.
 
Ako priradiť predvolenú daň zákazníkovi?
 

Ak chcete zákazníkovi priradiť predvolenú daň, vyberte kartu Zákazníci z hornej ponuky. V závislosti na Vašich potrebách vyberte skôr vytvoreného zákazníka (ozubené koliesko vpravo > Upraviť) alebo pridajte nového (bočný panel vľavo Nový zákazník).
Z úrovne karty zákazníka rozbaľte záložku ďalšie možnosti.Potom hľadajte stĺpec Predvolená daň. V okne zadajte daň, ktorá sa má vzťahovať na konkrétneho Zákazníka. Uložte zmeny kliknutím na modré tlačidlo Uložiť v spodnej časti stránky.

Od okamihu, keď je zákazníkovi priradená východisková daň, na dokladoch vystavených po zavedení produktu sa hodnota v poli daň automaticky zmení na hodnotu priradenú zákazníkovi.

Napríklad: ak má samotný produkt v produktovej karte sadzbu DPH 20 %, tak sa pri vytváraní novej faktúry po pridaní zákazníka s priradenou sadzbou DPH 7 % automaticky pridajú všetky produkty so sadzbou uvedenou v zákazníckej karte.
 

Späť


Komentáre

Pridať komentár